Självinsikt

10 augusti, 2020

självinsikt

 

Om du vill ha några utsikter att lyckas med dina avsikter, då behöver du fler insikter än åsikter.

Jag har under många år jobbat med min personliga utveckling, genom att gå kurser och utbildningar men också genom reflektion och dialog både med mig själv och med andra människor. Som erfaren professionell samtalspartner och coach har jag hjälpt många kvinnor att få insikter och utveckla sitt personliga ledarskap, samtidigt  lärt jag mig något nytt i varje möte.

Jag tränar ständigt på att öka min medvetenhet och på att vara  närvarande i stunden. Det är inte alltid jag lyckas, men det känns fint när jag lägger märke till att jag är närvarande och medveten om vad som händer i stunden. Det känns fint även när jag uppmärksammar att jag inte är närvarande i stunden och då kan konstatera att även det är helt ok. För då har jag möjlighet att utan att döma, acceptera det som är och har då möjlighet att välja hur jag vill förhålla mig till det.

Det ger mig en otrolig känsla av frihet och jag upptäcker ständigt nya saker och lärdomar både i mötet med mig själv och i mötet med andra. Jag upplever att min bästa tid är nu och jag växer som människa varje dag.

Den som inte vill utvecklas, kommer att avvecklas

Många människor som jag träffat under åren, har uttryckt att de tror att personligt ledarskap och att utvecklas som människa handlar om är att de ska förändra sin personlighet, att de ska bli någon annan än den dom är, vilket det inte alls handlar om, det är precis tvärt om.

Personlig utveckling handlar om att bli mer av sig själv, att bli autentisk. Med nyfikenhet, mod och en vilja att träna mentalt för att öka sina insikter och medvetenhet om de olika sidor och resurser som vi har inom oss och framförallt inse att vi alla är ”BÅDE OCH, INTE ANTINGEN ELLER”

När vi inser det ger det oss frihet, valmöjlighet, minskad stress och ökat välbefinnande, men som med all utveckling och förändring krävs det träning, oavsett om vi vill träna för att få bättre kondition eller träna mentalt så finns inget quickfix.

När vi tränar mentalt  blir vi också medvetna om att vi kan välja hur vi vill hantera varje situation och hur vi kan kan hitta nya strategier.

Som människa behöver vi både aktivitet och vila, vi har alla behov av att ibland vara lat och göra ingenting, även om många av oss tycker att det är mer status i att prestera och ha många bollar i luften. Vi vill vara ansvarstagande och duktiga men ibland behöver vi släppa taget och överlåta ansvaret till någon annan, allt beror på sammanhang och vilja både i arbetslivet och privat.

Många gånger är det rädslan som styr oss människor, rädslan för det okända, jag önskar att fler människor ska låta nyfikenheten styra istället för rädslan, för den som är modig och nyfiken kommer att hitta nya insikter och möjligheter att välja förhållningssätt i varje situation.

Är du nyfiken och modig?

Vill du ha förändring och utveckling som är hållbar och leder till frihet och välbefinnande? Börja med att reflektera över dessa frågor:

  • Gör du det du vill göra?
  • Eller följer du strömmen och gör som alla andra?
  • Upplever du att du inte har någon valmöjlighet?
  • Skyller du på andra eller att omständigheter styr ditt liv?

Att ha en öppen inställning till sig själv och öva sig i självinsikt, kan vara att tänka att alla kan ändra på sitt beteende om hen vill.

Psykoterapeuten Emmy Van Deurzen har formulerat följande på ett målande sätt:
”Jorden är en plats mellan himmel och helvete, där man kan uppleva mycket smärta och mycken glädje och där ett visst mått av insikt kan ha en avgörande betydelse”.

 

Vill du satsa på dig själv? 

Genom dialog och reflektion kan du ge dig själv nya insikter och nå dina avsikter, vill du ha sällskap på vägen? hör av dig så bokar vi ett möte så lyssnar jag på dig.

Ring 070-5894154 eller mejla till: karina@dilucias.se

Jag har fokus på hela människan i alla sina sammanhang och hållbar människa som mål.

Kontakt