Husregler

For English, scroll further down.

VÄLKOMMEN TILL VILLA INSIKT
-Här ska du känna dig hemma

För att du och andra gäster ska trivas som bäst så följer här ett antal husregler.

VID ANKOMST
Fri parkering på gården

Huset har kodlås.
Kod för att öppna dörren finner du i din bokningsbekräftelse.
Kod för att låsa dörren utifrån framgår också i din bokningsbekräftelse.

Villa insikt erbjuder gratis Wifi för sina gäster.
Nätverksnamn samt lösenord finns i din bokningsbekräftelse.

Grillplats finns på gården, tänk på att ej lämna öppen eld utan uppsikt, det gäller även om du vill elda i den öppna spisen i salongen.

OBS!
Om du öppnar fönster eller balkongdörren, kom ihåg att stänga dessa.
Det är ej tillåtet med husdjur i Villa Insikt.

HÅLLBARHET
Hållbaret är viktigt för oss och vi vill därför att du sorterar alla sopor.
Grön och brun soptunna finns.

Grön tunna = brännbart
Brun tunna = kompost

Glasflaskor och konservburkar lämnas i köket, så sorterar vi dessa och tar till återvinning.

AKTIVITETER
För inspiration till aktiviteter i och omkring innansjön gå in på
www.villainsikt.se och se under fliken ”Om Innansjön”

INNAN AVFÄRD
Diska och torka av spis, bord och bänk i köket.
Sänglinne ska tas ur sängarna och läggas tillsammans med använda handdukar på golvet i hallen nere.

Töm sopor.

VÄLKOMMEN ÅTER!
Om du är nöjd med vistelsen hos Villa Insikt, säg det till andra, om du är missnöjd säg det till mig. Jag tar tacksamt emot all feedback.

Lämna gärna en recension av din vistelse på nedan länk.
Recension Villa Insikt »

Kontaktperson vid eventuella frågor:
Karina: 070-5894154 eller karina@dilucias.se

 

WELCOME TO VILLA INSIGHT
– Here you can feel at home

In order for you and other guests to have the best possible time, here are a number of house rules.

AT ARRIVAL
Free parking on the courtyard

The house has a code lock.
You can find the code to open the door in your booking confirmation.
The code to lock the door from the outside is also stated in your booking confirmation.

Villa Insight offers free Wifi for its guests.
Network name and password can be found in your booking confirmation.

There is a barbecue area in the yard, remember to leave an open fire unattended, this also applies if you want to make a fire in the fireplace in the lounge.

ATTENTION!
If you open windows or the balcony door, remember to close them.
Pets are not allowed in Villa Insight.

SUSTAINABILITY
Sustainability is important to us and we therefore want you to sort all rubbish.
Green and brown bins are available.

Green barrel = flammable
Brown barrel = compost

Glass bottles and cans can be left in the kitchen, so we sort them and take them for recycling.

ACTIVITIES
For inspiration for activities in and around the inner lake go to
www.villainsikt.se and see under the tab ”About Innansjön”

BEFORE DEPARTURE
Wash and wipe the stove, table and bench in the kitchen.
Bed linen must be removed from the beds and added along with using towels on the floor in the hall below.

Empty trash.

WELCOME BACK!
If you are satisfied with the stay at Villa Insight, tell others, if you are dissatisfied, tell me. I welcome all feedback.

Feel free to leave a review of your stay at the link below.
Review Villa Insight »

Contact person for any questions:
Karina: 070-5894154 or karina@dilucias.se

Kontakt