Testa din stressnivå

Krav, prestation och stress symtom är tätt sammankopplade.

Stress

Hur ser din livssituation ut ? Ge dig själv tid att testa din stressnivå, skriv din mejladress i formuläret nedan, så skickar jag en länk till testet.
Du får en analys med personlig feedback, helt anonymt.

Stressreaktionen är naturligt och livsviktigt för oss, när den är kortvarig. Det är långvarig stress och brist på återhämtning som gör att vi inte mår bra.
Vad vi upplever som stressande är individuellt, det kan vara stress på arbetsplatsen, arbetslöshet, ekonomi, relationer, en  vanlig orsak är prestation och egna krav. Just nu är det många som upplever stress utifrån Covid 19 och dess effekter. Även digital stress är vanligt idag.

Stress under en viss tid gör att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Det är när stressen blir långvarig som den kan den leda till negativa konsekvenser. För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver vi återhämta oss med jämna mellanrum.

När du gjort testet kan du kontakta mig och boka en tid för samtal, första mötet på 45 min är kostnadsfritt.

Jag har tystnadsplikt i alla mina uppdrag.

 

Kontakt