Wellbeing

Welcome to Villa Insikt, a place for wellbeing.

Wellbeing turism  vi erbjuder en specifik typ av turism, med både upplevelser och boende, avsedd att främja och upprätthålla hälsa för kropp och själ, våra produkter och tjänster bygger på en hållbar interaktion med den omgivande miljön och samhället.

Det innebär 

*Att  ta hand om Kroppen och omfamna den med kärlek, träna för lycka, äta hälsosam ekologisk mat, dricka rent vatten och andas.

*Att  ta hand om den mentala och emotionella hälsan genom att återhämta sig, läsa en god bok, reflektera, meditera, göra yoga, ta tid för dig själv, vara i tystnad, träffa  gamla och nya vänner, satsa på det goda samtalet.

*Att ta hand om själen genom att ansluta till dig själv, dela glädje och ta hand om sig själv och bidra till andra, uppleva naturens ljud, dofter och smaker.

*Ta hand om miljön och vår planet – Unyttja ekosystemets tjänster på ett hållbart sätt och leva inom planetens gränser. Minska energianvändning, avfallet och utsläppen  av växthusgaser, främja återvinning, återanvändning och förnybara energikällor.

* Ekonomi – Bidra till en rättvis ekonomi där planeten och människorna prioriteras framför vinsten.

* Samhälle – Njuta av och ta hand om vårt kulturarv, stödja lokala företag och människor. Stå för jämlikhet, inkludering och mångfald.

 

Kontakt