Wellbeing

Welcome to Villa Insikt, a place for wellbeing.

Wellbeing turism  grundas på en hållbar turism och inkluderar även människors välmående – besökare såväl som anställda. Wellbeing innebär välmående utifrån ett helhetsperspektiv på en kroppslig, mental och själslig nivå. Wellbeing turism, både företag och besökare, värnar också om och stärker den lokala kulturen och naturen. Vi erbjuder wellbeing turism, med både upplevelser och boende, avsedd att främja och upprätthålla hälsa för kropp och själ, våra produkter och tjänster bygger på en hållbar interaktion med den omgivande miljön och samhället.

Filosofin bakom mitt företag – Min filosofi är att alltid börja med sig själv, reflektera över vilka behov jag har, för när jag ser och lyssnar till mina egna behov, kan jag även se och bidra till andra och till världen. Vi är alla en del av något större och varje bidrag i positiv riktning räknas. All utveckling börjar hos oss själva.

Jag strävar efter att vara delaktig i att uppnå de Globala målen enligt Agenda 2030.
En del i detta är att jag handlar lokalt bl.a på Burträsk Saluhall, jag erbjuder cyklar som färdmedel vid utflykter, jag sopsorterar och har installerat bergvärme i huset.

Wellbeing innebär

*Att  ta hand om Kroppen och omfamna den med kärlek, träna för lycka, äta hälsosam ekologisk mat, dricka rent vatten och andas.

*Att  ta hand om den mentala och emotionella hälsan genom att återhämta sig, läsa en god bok, reflektera, meditera, göra yoga, ta tid för dig själv, vara i tystnad, träffa  gamla och nya vänner, satsa på det goda samtalet.

*Att ta hand om själen genom att ansluta till dig själv, dela glädje och ta hand om sig själv och bidra till andra, uppleva naturens ljud, dofter och smaker.

*Ta hand om miljön och vår planet – Utnyttja ekosystemets tjänster på ett hållbart sätt och leva inom planetens gränser. Minska energianvändning, avfallet och utsläppen  av växthusgaser, främja återvinning, återanvändning och förnybara energikällor.

* Ekonomi – Bidra till en rättvis ekonomi där planeten och människorna prioriteras framför vinsten.

* Samhälle – Njuta av och ta hand om vårt kulturarv, stödja lokala företag och människor. Stå för jämlikhet, inkludering och mångfald.

Villa Insikt är sedan 2017  en del av Västerbotten Experience

Det innebär att Villa Insikt med rum för din inre & yttre resa, har genomgått en hållbarhetsanalys enligt Global Sustainable Tourism Council’s kriterier för hållbar turism och ingått en överenskommelse med Region Västerbotten Turism att utveckla vårt hållbarhetsarbete utifrån dessa.

Sigillet pryder Villa Insikt med rum för din inre & yttre resa,  så när du kommer till oss möts du av det fina sigillet vid entrén, för att påminna oss själva och andra om vikten av att arbeta för en mer hållbar natur- och kulturupplevelse i länet och värdet av hållbarhet i den naturupplevelse som vi erbjuder.

Mindre avtryck, större intryck det är vår framtid

Kontakt