Samtal

Samtal

I’m pushing you in your direction – Med mig kan du känna dig fri att samtala om det som är viktigt för dig.

Med fokus på dig och dina behov utgår vi i samtalet från dina unika erfarenheter och behov, du får den tid och det utrymme du behöver. Du kommer att nå insikter och få strategier som gör att du kan hantera livets händelser på ett sätt som är främjande för dig, även sådan som du tidigare upplevt svårt att hantera. Du får möjlighet att bli mer uppmärksam på dig själv och dina känslor.

Psykoterapeuten Emmy Van Deurzen har formulerat följandet:
”Jorden är en plats mellan himmel och helvete, där man kan uppleva mycket smärta och mycken glädje och där ett visst mått av insikt kan ha en avgörande betydelse”.

Vill du satsa på dig själv och få nya insikter, nå dina avsikter och hitta strategier som underlättar din vardag och främjar din hälsa?

 Jag har lång erfarenhet att möta människor i olika skeenden i livet, och vänder mig både till privatpersoner och företag.

Kontakta mig när du behöver en professionell samtalspartner, min breda kompetens och erfarenhetsbank är oslagbar.

Jag har tystnadsplikt i alla mina uppdrag.

Skriv ett meddelande i kontaktformuläret eller ring mig på  070-5894154

Första konsulterande samtalet är kostnadsfritt.

 

 

 

 

Kontakt